جولای 4, 2020

ارکان ورود خسارت و مطالبه خسارات وارده بر کالا در حمل کالا توسط کشتی

امروزه نزدیک به 80% کالاهای وارده به کشور توسط حمل و نقل دریایی صورت میگیرد. این امرمستلزم توجه به مقررات حمل و نقل دریایی و دعاوی […]