آگوست 4, 2014

نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

دکتر ابوعطا، محمد نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها چکیده: امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث […]