آگوست 2, 2014

قرارداد اجاره کشتی و انواع آن

قرارداد اجاره کشتی / چارتر پارتی          Charter Party قرارداد اجاره کشتی سندی است که بین مالک کشتی (یا نماینده مجاز او) و اجاره کننده منعقد می‌گردد […]