اکتبر 13, 2014

سیستم قراردادهای دریایی

سیستم قراردادهای دریایی چارترپارتی : قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای حمل […]