می 20, 2014

دموراژ و دادگاه صالح به رسیدگی

در حمل و نقل دریایی عنصر زمان همواره از اهمیت ویژه­ایی نزد مالکان کشتی (shipowner) و یا اجاره کنندگان کشتی((chartrer برخوردار بوده است. چراکه معطلی کشتی […]
آگوست 2, 2014

حقوق دریایی

حقوق دریایی   حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواعد حاکم بر کشتی­های بازرگانی و حمل و نقل با […]
می 31, 2015
مقررات نگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر : 1- مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا بوسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی […]