می 31, 2015
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری : 1- مسئولیت بندر در مورد تخلیه وبارگیری کشتی از لحظه ای شروع می شود که چنگال جرثقیل ها را در اسکله […]