می 31, 2015

تحریم های دریایی از روز اجرای توافق برداشته می شود

عراقچی: تحریم های دریایی از روز اجرای توافق برداشته می شود تمامی تحریم های اقتصادی و مالی از جمله انرژی، بانکی، خدمات مالی، سوئیفت، بیمه، حمل […]
می 31, 2015

افزایش قیمت سوخت،مانع رقابت ناوگان دریایی می شود

تین نیوز ارائه سوخت با قیمت های یارانه ای حداقل حمایتی است که دولت می تواند در شرایط تحریم از ناوگان ایرانی داشته باشد. رئیس هیئت […]