اکتبر 12, 2014

بیمه حمل و نقل دریایی Marine TransportationInsurance

  بیمه حمل و نقل دریایی Marine TransportationInsurance   بیمه نامه دریائی در بدو پیدایش صرفاً به منظور پوشاندن خطرات حاصله از ناحیه دزدان دریائی و […]