اکتبر 13, 2014

شرکتهای تجاری و ساختار آنها

شرکتهای تجاری شرکتهای تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری را گویند. شرکتهایی که هدف از تأسیس آنها تجارت […]
جولای 4, 2020

ارکان ورود خسارت و مطالبه خسارات وارده بر کالا در حمل کالا توسط کشتی

امروزه نزدیک به 80% کالاهای وارده به کشور توسط حمل و نقل دریایی صورت میگیرد. این امرمستلزم توجه به مقررات حمل و نقل دریایی و دعاوی […]