آگوست 2, 2014

حقوق دریایی

حقوق دریایی   حقوق دریایی را باید شاخه­ای از حقوق تجارت دانست که در آن از قواعد حاکم بر کشتی­های بازرگانی و حمل و نقل با […]
آگوست 2, 2014

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)

مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی در قبال مسافر در حقوق ایران (با مطالعه تطبیقی اجمالی)   چکیده رشد سریع اقتصادی ایران در اواسط قرن گذشته […]
آگوست 2, 2014

بحثی پیرامون ماهیت حقوقی قراردادهای حمل و نقل از دیدگاه حقوق مدني

  دکتر بهروز اخلاقی مقدمه 2- قرادادهائی که وسیله انجام تعهدات بازرگانان و ابزار معاملات تجاری است ، با قراردادهائی که اشخاص عادی در زندگی خود، […]
آگوست 4, 2014

نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها

دکتر ابوعطا، محمد نقش بیمه دریایی در جبران خسارات ناشی از تصادم کشتی ها چکیده: امروزه نقش مهم بیمه دریایی در جبران خسارتهای ناشی از حوادث […]