جولای 4, 2020

ارکان ورود خسارت و مطالبه خسارات وارده بر کالا در حمل کالا توسط کشتی

امروزه نزدیک به 80% کالاهای وارده به کشور توسط حمل و نقل دریایی صورت میگیرد. این امرمستلزم توجه به مقررات حمل و نقل دریایی و دعاوی […]
می 31, 2015
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری : 1- مسئولیت بندر در مورد تخلیه وبارگیری کشتی از لحظه ای شروع می شود که چنگال جرثقیل ها را در اسکله […]
می 31, 2015
مقررات نگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر : 1- مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا بوسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی […]
می 31, 2015
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات ورود کشتی

مقررات ورود کشتی : 1- کلیه کشتیهایی که برای یکی از بنادر کشور کالای تخلیه ای دارند ، می بایست 48 ساعت قبل از ورود کشتی از طریق […]