مقررات تخلیه و بارگیری
مقررات ورود کشتی
می 31, 2015
مقررات تخلیه و بارگیری
مقررات تخلیه و بارگیری
می 31, 2015
مقررات نگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر :

1- مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا بوسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی دیگر بر روی اسکله یا وسایل باربری بندر که بدین منظور مورد استفاده قرار می گیرد ، فرود آید و وضعیت کالا توسط بارشماران بندر و کشتیرانی بررسی و برای آن تالی گرفته شده و توسط مسئولین بندر ، رسید به کشتیرانی داده شده باشد.

2- بندر در مورد کالاهای وارداتی که بطور یکسره از کشتی تخلیه و بر روی وسائل حمل صاحب کالا صفافی و از بندر خارج می گردد ، مسئولیتی نداشته و نماینده صاحب کالا میبایست هرگونه کم وکسری و اختلافی را که مشاهده نموده، در روی اسکله با حضور نماینده بندر حل وفصل نماید وچنانچه کالا را از کشتیرانی تحویل گرفته و از بندر خارج نمود ، بعداً بندر هیچگونه مسئولیت ودخالتی در حل اختلافات آنان نخواهد داشت.

3- بندر وقتی کالاهای صادراتی را قبول می نماید که کشتی حامل آن مشخص شده وحداکثر ظرف 15 روز آینده وارد بندر شود یا اگر در بندر است، تا زمان ترک بندر، فرصت برای بارگیری وجود داشته باشد.

4- بندر، کالاها را برحسب بسته بندی ظاهری تحویل گرفته به همان حالت تحویل خواهد داد ومسئولیتی در مورد وزن و تعداد آنان ندارد.

5- در مواردی که بسته بندی ها آسیب دیده باشند ضمن انعکاس در تالی مربوطه ، نماینده کشتی یا کشتیرانی موظف است مراتب را با حضور نماینده یا نمایندگان بندر بررسی و دقیقاً نوع آسیب دیدگی را قید و تعداد راشمارش و صورتمجلس را امضاء و کالا را بسته بندی جدید نموده یا درکیسه ای قرارداده وسیم وسرب کرده تحویل بندر نماید که به همان ترتیب تحویل صاحبان کالا خواهد گردید.

6- بسته بندی کالاها می بایست براساس استانداردهای معتبر بین المللی و بندر در قبال کالاهایی که بسته بندی ضعیف ویا غیر استاندارد داشته باشد ، مسئولیت از بین رفتن کالا را نخواهد داشت، اصل آن است که صورت جلسه ای در این مورد تنظیم گردد.

7-   علامت ولات کالاها باید بطور خوانا و درچهار طرف بسته بندی حک شده باشد.

8- کالاهای خطرناک و مواد محترقه و مشتعله باید دارای علامت مخصوص خود باشند در غیراینصورت ، هر گونه خساراتی که از بابت نگهداری اینگونه کالاها به بندر یا کالاهای دیگر وارد شود، بعهده صاحب یا صاحبان اینگونه کالاها و مواد خواهد بود.

9- باز کردن و بسته بندی مجدد بسته های کالا برای ارزیابی ارزیابان گمرک، بعهده صاحبان کالا بوده ودر حضور انباردار یا نماینده او انجام خواهد شد.

10-کالاهایی که نیاز به مراقبت ونگهداری خاص ویا محل خاص دارند، میبایست این موضوع در روی بسته ها و مانیفست قید شده باشد.

11-بیمه کالای وارده بندر، بعهده صاحبان کالا است.

12- کالاهایی که از هرجهت موجب آلودگی بندر می شوند، اجازه تخلیه ونگهداری در بندر را ندارند و می بایست بصورت حمل یکسره از کشتی به روی وسیله حمل صاحب یا صاحبان کالا تخلیه و مستقیماً پس از انجام تشریفات گمرکی لازم از بندر خارج شوند. در غیراینصورت کشتیرانی یا صاحب کالا موظف است این قبیل کالاها را در بارج یا دوبه تخلیه و به هزینه صاحب یا صاحبان آن ، تا انجام تشریفات حمل ، یکسره به مسئولیت خود نگهداری نماید.

13- مواد منفجره به هیچ وجه در داخل محوطه وانبارهای بندر نگهداری نخواهد شد و در صورتیکه حمل یکسره نشود، کشتیرانی موظف است با رعایت کلیه نکات ایمنی در بارج یا دوبه تخلیه و با انجام تشریفات حمل یکسره آن ، به هزینه صاحب یا صاحبان کالا ، به مسئولیت خود نگهداری نماید.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *