خرداد ۱۰, ۱۳۹۴
رقابت در دریا

فعالیت های دریایی باید بر اساس اصل رقابت باشد

فعالیت های دریایی باید بر اساس اصل رقابت باشد تمام فعالیت های دریایی کشور باید بر اساس اصل رقابت باشد قدرت رقابت پذیریی می بایست پس […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴
حمایت ناوگان دریایی

ناوگان دریایی حمایت می خواهد

ناوگان دریایی حمایت می خواهد حمایت از ناوگان دریایی ملی باید به طور جدی تدوام یابد تا شرکت های کشتیرانی بتوانند سهم مناسبی از بازار حمل […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

افزایش قیمت سوخت،مانع رقابت ناوگان دریایی می شود

تین نیوز ارائه سوخت با قیمت های یارانه ای حداقل حمایتی است که دولت می تواند در شرایط تحریم از ناوگان ایرانی داشته باشد. رئیس هیئت […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴

تحریم های دریایی از روز اجرای توافق برداشته می شود

عراقچی: تحریم های دریایی از روز اجرای توافق برداشته می شود تمامی تحریم های اقتصادی و مالی از جمله انرژی، بانکی، خدمات مالی، سوئیفت، بیمه، حمل […]