خرداد ۱۰, ۱۳۹۴
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات تخلیه و بارگیری : ۱- مسئولیت بندر در مورد تخلیه وبارگیری کشتی از لحظه ای شروع می شود که چنگال جرثقیل ها را در اسکله […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴
مقررات نگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر

مقررات ورود ونگهداری کالا در بندر : ۱- مسئولیت بندر در قبال کالاهای وارداتی از لحظه ای شروع می شود که کالا بوسیله جرثقیل کشتی یا جرثقیل ساحلی […]
خرداد ۱۰, ۱۳۹۴
مقررات تخلیه و بارگیری

مقررات ورود کشتی

مقررات ورود کشتی : ۱- کلیه کشتیهایی که برای یکی از بنادر کشور کالای تخلیه ای دارند ، می بایست ۴۸ ساعت قبل از ورود کشتی از طریق […]
مهر ۲۱, ۱۳۹۳

سیستم قراردادهای دریایی

سیستم قراردادهای دریایی چارترپارتی : قراردادی است که به وسیله آن مالک کشتی موافقت می کند که کشتی خود یا قسمتی از آن را برای حمل […]